Foloseste zgomot algoritmi si frecventa variabile pentru a genera o lume aleatorie pentru a explora ca o minge de rulareCaracteristici neterminate:Ondulat grassPlayer jumpingBiomesTerrain apa absorptionCharacter styling