Cuvintul Cel Sfint al Domnului ne arat marele adev r c pe p mintul acesta noi sintem str ini si c l tori. Dar acest lucru nu-l vedem noi oare atit de limpede si de cutremur tor in fiecare clip ? Da, adev rat este, noi toti oamenii sintem pe p mint niste str ini si c l tori, in c utarea si dobindirea celeilalte Patrii care este []Cuvintul Cel Sfint al Domnului ne arat marele adev r c pe p mintul acesta noi sintem str ini si c l tori. Dar acest lucru nu-l vedem noi oare atit de limpede si de cutremur tor in fiecare clip ? Da, adev rat este, noi toti oamenii sintem pe p mint niste str ini si c l tori, in c utarea si dobindirea celeilalte Patrii care este statornic si vesnic (1 Petru 2, 11).

Viata noastr trece atit de repede ca un zbor (Psalm 90,10). Mergem cu totii spre adev rata noastr cet tenie, care este in ceruri la Domnul (Filip.3,20). Totusi fiindc cur tenia cereasc noi trebuie s ne-o cistig m pe p mint Viata cealalt trebuie s ne-o cucerim prin lupta vietii acesteia, iar Patria Cereasc o dobindim prin munca si lupta pe care o ducem in patria aceasta. Calea intr-acolo duce pe aici. Inainte de a ajunge in Patria Cereasc si la cet tenia din ceruri, noi avem pe p mint o patrie trec toare si o cet tenie vremelnic , fat de care avem datorii, l sate nou prin Cuvintul Cel Sfint al Domnului nostru.

Din felul cum ne implinim datoriile pe care le avem fat de patria si cet tenia p minteasc , se vede dac sintem cu adev rat vrednici si mostenitori ai Patriei Ceresti. C ci Domnul Iisus ne spune: Dac veti fi necredinciosi in bog tiile acestea trec toare cine v va da adev ratele bog tii? (Luca 16,10-11). Si dac sinteti necredinciosi in cele mici cum veti fi credinciosi in cele mari?A fi supus st pinirii rinduite de Dumnezeu (Rom.13,4). A da cezarului ce-i al cezarului (Matei 22,21). A da tuturor cele ce le sintem datori: biruri sau vama sau cinstea sau frica (Rom.13,7) acestea sint toate porunci l sate nou in Cuvintul Sfintelor Scripturi pentru ca noi s le implinim intocmai.

A munci si a ne ruga pentru bun starea poporului nostru, a patriei si a cet tii unde tr im si locuim este o porunc insotit de o conditie: c fericirea noastr depinde de fericirea acestora (Ieremia 29,7). Domnul nostru Iisus Hristos ne este si in indeplinirea obligatiilor cet tenesti un Inv t tor si un Exemplu Des virsit. El nu numai c si-a pl tit impozitul chiar nedrept impus, cind I-a fost cerut, dar a ajutat si pe cel care n-avea cu ce s pl teasc , spre a nu face sminteal nim nui (Matei 17,24-27). La fel si cu datoria de a cinsti si asculta pe cei asezati de Dumnezeu in fruntea poporului sau Templului. Domnul le-a dat fiec ruia ceea ce li s-a cuvenit. Fariseii si c rturarii stau pe scaunul lui Moise, spunea Domnul ascult torilor S i. Faceti ce v spun ei ceea ce fac ei s nu faceti, dar ceea ce v spun ei sinteti datori. Nu v impiedicati c ei zic dar nu fac. C ci nu cel ce zice, ci acela care face va intra in Imp r tia Tat lui(Matei 23,2-3).

Ce minunat si limpede este inv t tura Domnului. Iat care este datoria noastr : implinind cu un cuget curat si cinstit toate indatoririle noastre la timp si intocmai, s nu ne impiedic m niciodat de neascultarea altora, oricine ar fi ei si s nu judec m pe nimeni. Are cine s ne judece sau s ne r spl teasc pe toti, dup cum am f cut sau n-am f cut. Voi slujiti Domnului!Un tin r credincios care doreste cu adev rat s fac voia lui Hristos si care isi simte datoria r spunderii fat de Cuvintul Sfint, acela nu poate fi in nici o imprejurare decit un cet tean constient si bun al patriei. Toate indatoririle cet tenesti noi cei ai lui Hristos trebuie s ni le implinim in cel mai cinstit fel, din dragostea pentru Iisus...