Iisus, Izvorul vietii mele ce har ceresc mi-ai d ruit in clipa cand de bietu-mi suflet Te-ai indurat s fii g sit. Ce-as face-acum in noaptea asta atat de-adanc si de grea de n-as avea lumina vietii si Duhul T u de n-as avea? Ce-as face-n stepa asta ars de focul secetei pustii de n-as avea inviorarea suvoaielor []Iisus, Izvorul vietii melece har ceresc mi-ai d ruitin clipa cand de bietu-mi sufletTe-ai indurat s fii g sit.

Ce-as face-acum in noaptea astaatat de-adanc si de greade n-as avea lumina vietiisi Duhul T u de n-as avea?Ce-as face-n stepa asta ars de focul secetei pustiide n-as avea inviorareasuvoaielor de ape vii?Ce-as face-n coltii-atator fiarede nu mi-ai fi ap r torcu-atatea rane-adanci si grelece-mi sanger adanc si dor?Ce-as face-n p r sirea storpustiet ti si-ndep rt ride nu m-ai int ri prin harulatator binecuvant ri?O Doamne, cand de bietu-mi sufletTe-ai indurat s fii g sitIzvorul Sfant al vietii melece mare har mi-ai d ruit!Traian Dorz, din Cantarea Cant rilor mele